Porównaj ceny polis OC i AC
w 30 różnych Towarzystwach!

Wypełnij formularz, przygotujemy dla Ciebie
kalkulacje i oddzwonimy o wybranej porze.

Podaj prawidłowy adres email.

Regulamin Serwisu.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ("Ustawa o ochronie danych"), Jest Fabryka Sałaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, wpisana wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361435. Zwana dalej Spółką.
 2. Dane Użytkownika przekazywane Spółce poprzez zaakceptowanie i wysłanie formularza rejestracyjnego pozostają własnością Użytkownika.
 3. Poprzez akceptację niniejszego regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na:
  • przetwarzanie danych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych z obsługą Użytkownika i świadczeniem Usług przez Spółkę, w tym w celach statystycznych związanych z działalnością Spółki ,
  • Przekazanie danych osobowych Partnerom w celu wyliczenia składek ubezpieczenia. Konieczność przekazania danych z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 124, poz. 1151 z późn.zm.) oraz innych ustaw regulujących działalność ubezpieczeniową
 4. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie Danych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz o prawie dostępu do Danych, ich poprawiania i usuwania.
 5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności swoich Partnerów i ochronę danych osobowych przez nich przetwarzanych.
 6. W każdym przypadku Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich prawowitych właścicieli.

Różnice składek za ubezpieczenia komunikacyjne obliczone przy takich samych kryteriach w: